0 items in je winkelwagen
  • Geen producten in de winkelwagen.

Disclaimer

ActProsportDEAL betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen, redigeren en verspreiden van informatie op haar website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn en Actuate Marketing & Sales aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan ActProsportDEAL of aan haar opdrachtgevers c.q. licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Informatie van derden

ActProsportDEAL is niet verantwoordelijk voor de inhoud of juistheid van door derden opgestelde en geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.